Nyhetsvideor (plus två politiker) om katastrofen i Gaza

Videor och länkar jag samlat mellan 8/11 – 25/11:


Holly Cairns, de irländska socialdemokraternas ledare, 17/11:
When did EU leaders lose their humanity? The EU’s response to the suffering of Gaza is shameful


Början på talet:

When did EU leaders lose their humanity? At what precise moment? Was it when Israel cut off supplies of water, food, medicine and fuel to 2.3 million people in Gaza, and no one shouted ”Stop”? Was it when more than 5,000 children were slaughtered, and no one shouted ”Stop”? Was it when the fuel ran out and incubators keeping premature babies alive were turned off and no one shouted ”Stop”? Was it on Friday, when the death toll reached more than 11,000 and no one shouted ”Stop”? Was it at the weekend, when they had to stop counting the bodies and still no one shouted ”Stop”?


Arab News – källa CNN, 25/10: Jordan’s Queen Rania calls out world’s ‘glaring double standard’ in Israeli war on Gaza

En helt klarsynt beskrivning, som också stämmer för hur situationen beskrivs och behandlas i Sverige.

”Jordan’s Queen Rania on Tuesday criticized the world’s “glaring double standard” and “deafening silence” in the face of Israel’s ongoing war on the Gaza Strip.”


Mera med drottning Rania: Interview with CNN’s Becky Anderson
På frågan om islamofobi och antisemitism mot slutet av intervjun:

”We have had a long history of peaceful coexistence. So this is not about religion. It is about politics. And what we’ve seen in recent years is the charge of antisemitism being weaponized in order to silence any criticism of Israel. So defenders or supporters of Israel, who cannot defend Israels actions or conduct, they revert to shutting the conversation down by equating criticism of Israel with antisemitism. Let me be very very clear: Being pro-Palestinian is not being antisemitic. Being pro-Palestinian does not mean you’re being pro-Hamas or pro-terrorism.”NewsFeed på Aljazeera, 11/11. – Chefen för Amnesty International säger samma sak som drottningen om västvärldens dubbelmoral:
Democracy Now!, 8/11:

Rep. Rashida Tlaib Calls for Gaza Ceasefire as House Votes to Censure Her
87-Year-Old Holocaust Survivor Condemns Israeli Assault & Calls for PeaceBernie Sanders koncisa tal i kongressen 1/11 -23:Africanews 6/11:

A genocide under the watch of the international community cannot be tolerated. Another holocaust in the history of human kind is not acceptable,” Khumbudzo Ntshavheni, a minister in the president’s office, told reporters.Aljazeera 7/11:
Newstalk 7/11, från irländskt regeringsmöte: ”What’s happening in Gaza is not defence, it’s an annihilation”
Holly Cairns (Social Democrats):
”The ambivalent response of the international community to this litany of war crimes is shameful. The UN Security Council is toothless; the UN General Assembly is powerless; and the EU is rudderless….”
Aljazeera 14/11:
Palestinian rights groups file genocide lawsuit against Biden and two of his cabinet members
Democracy Now!, 14/11: NY Times Writers Jazmine Hughes & Jamie Keiles Resign, Join Letter Against Israeli War on Gaza


Democracy Now 30/10:

På banderoller bl.a.: ”NEVER AGAIN FOR ANYONE” och ”NEVER AGAIN IS NOW”

Matteus 25: 31 – 46:

”Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.

Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: ’Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse. Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge, naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig.’ Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: ’Herre, när sågo vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att dricka? Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken och klädde dig? Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?’ Då skall Konungen svara och säga till dem: ’Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.’

Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: ’Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var törstig, och I gåven mig icke att dricka; jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge, naken, och I klädden mig icke, sjuk och i fängelse, och I besökten mig icke.’ Då skola också de svara och säga: ’Herre, när sågo vi dig hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig icke?’ Då skall han svara dem och säga: ’Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig.’ Och dessa skola då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”