Om mig

Mig och kajvännerna Spjuverlingen och Hoppelingen.


Jag är 59 år och bosatt i Karlstad. Jag är uppvuxen i kuststaden Fredrikstad i Norge.
Efter naturvetenskaplig linje på gymnasiet (där jag fick höga betyg) växlade jag över till det jag egentligen ville och gick en estetisk linje. Nästa år kom jag in på konstfack i Oslo.
Jag fick psykiska problem beroende på att jag har Aspergers syndrom. Diagnosticerad 2006.
1987 slutade jag på konstfack och flyttade till Värmland. Här har jag jobbat tre år på ett stålbruk och tagit en examen i bioteknik. Jag är förtidspensionerad sedan 2001.
1998 – 2001 gick jag på folkhögskolelinjen Ord, Bild, Drama.
Jag har varit medlem i Värmlands Konstnärsförbund några år och ställt ut icke föreställande teckningar och datorkonst. Dessutom har jag haft utställningar i ett hus jag ägde. Jag har hållit på konstnärligt hela mitt liv.
De senaste åren har jag gjort små pennteckningar som jag samlar i böcker.

Det finns många fåglar i teckningarna sedan jag matar ett par halvtama kajor från min vindsvåning.

Detta är en annan Hoppelingen än den på fotot. Min nuvarande hopproliga.


Som jag skriver i förorden till teckningsböckerna kommer saker till stor grad till uttryck undermedvetet när jag tecknar. Det är parallellt med hur saker uttrycks undermedvetet i drömmar. Utom i Andeblomma, där det inte finns förklaringar till frihandsteckningarna, finns sådana förklaringar till såväl teckningar som drömmar.

Det finns mera om mig på länkar här – framförallt i böckernas förord – och på min icke mobilanpassade hemsida www.lanterna.nu.


Kontakt: torger.berstad (snabel-a) lanterna.nu


Varför jag skaffade denna andra hemsida.

Mera från min YouTube-kanal.
Spellistan Fotografier och gitarrspel:
Spellistan Memorera Pi:

Jag har memorerat decimaler av Pi sedan november -22 och kommit upp i 707. I videorna i spellistan går jag genom decimaler på olika vis. (Mera om det finns på www.lanterna.nu.)
Andra spellistor från min YouTube-kanal:

Ett mönster. Se flera: Design