Förordet till Robert Jäppinens texter

Robert kallade sig inte först och främst konstnär utan forskare i ämnet människan. Han ägnade livet åt att kämpa för fred. Som man kan läsa på bokens baksida tillfångatogs han av nazisterna under andra världskriget. Han lyckades fly från koncentrationslägret och gav ett löfte till livet att oberoende av vilket yrke han valde, så skulle han i hemlighet utforska rädslans mekanismer. Om han inte nådde resultat skulle han ta hemligheten med sig i graven.
Robert har skrivit väldigt många texter, men det är några han själv lyft fram som jag här tillrättalagt.
Mig brukade Robert kalla sin andra son. Han sa ofta att jag känner honom, och vet vad han gjort, bättre än någon annan. Därför känner jag också att det ligger ett ansvar på mig att presentera materialet. Det finns inte rätt och täckande beskrivet någonstans vad Robert gjort. Däremot finns, som han också påpekar, fruktansvärt många falsifieringar.
Robert och jag hade daglig kontakt från 1987 till hans död 2006. Det har varit en nära vänskapsrelation (ingenting annat), där han varit som en mentor. Jag har Aspergers syndrom, och har haft psykiska problem, som det inte fungerat att prata om med någon annan. Samtidigt har han talat väldigt mycket om sin forskning. Det är vanligt att människor med Asperger har bra minne. Jag har hört Roberts historier så ofta att på slutet hände det, när han pratade med människor, att han glömde saker som jag kunde fylla i.
Jag har skrivit ner och förklarat väldigt mycket på en cd jag lät följa med min diktbok, Spelar ingen roll. Med material från den har jag 2010 gjort en annan bok med hans texter, Vem är egentligen Robert Jäppinen Del 1. (Det är i stort sett de samma texterna.)
I denna bok har jag hållit mina förklaringar på ett minimum, sedan jag vill att Roberts texter skall få tala för sig.
Robert skrev inte korrekt svenska, och min svenska är inte så bra, så jag hoppas läsaren har överseende med skrivfel.
Jag har bara tagit in ett litet urval av Roberts konst. Han brukade säga att konsten var ”flisorna från hyvelbänken”. Det som hyvlades fram var forskningen.
En hel del i boken är hämtat från hemsidan Kuckeliku-Evig, som jag gjorde för Robert 2002 – 2004. En första hemsida, Kuckeliku, gjordes av någon annan 1998. Efter Roberts död fortsatte jag att sköta sidorna. Tyvärr såg jag mig 2013 tvungen att ta bort allt.
Robert kommenterade alltid det politiskt dagsaktuella. För mig blev det 2004 för magstarkt, och jag brände ut mig på att göra hemsidan. (Därför är det heller inte helt enkelt för mig att på nytt dyka ner i materialet.)
Med undantag för några texter slutar denna presentation 1986. Jag kom till Sverige, genom Robert, året efter.
Jag hoppas att boken skall kunna bidra till att ge en klarare bild av vem Robert var och vad han gjorde! Hans texter är fortfarande tankeväckande för mig.

 


Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.
Jesaja 2:4
Det finns många referenser till Bibeln i det Robert gjorde.


Robert Jäppinens texter