Pennteckningar


Pennteckningar
har 112 sidor. Nedanför förordet finns fem. Köp boken.
Förordet:

Denna bok innehåller kollage av teckningar jag gjort mellan 2012 och 2015. De är hämtade ur mina senaste böcker, så som jag angett på nästa sida. Jag har valt ut de bättre teckningarna och låtit bli att ta med de som ger mig negativa associationer, så att jag själv skall kunna ha nöje av att titta i boken. Förhoppningsvis andra än mig med.
Jag vill inte skriva något långt förord. Mina andra böcker är visserligen inte är till salu nu, men i de finns förklaringar, och också om hur jag tecknar.
Detta är den fjortonde boken jag utger på eget förlag. Att teckna har varit ett nöje och en tillflykt sen barndomen. Jag har också gått ett och ett halvt år på konstfack i Oslo. I de andra böckerna finns mera bildkonst.
Om du gillar teckningarna i denna bok kanske dikterna jag skrivit på 90- och 00-talet också kan intressera. De finns i de fem första böckerna jag utgett. En presentation finns på min hemsida. [Se min icke mobilanpassade hemsida www.lanterna.nu.]


Teckningarna är komponerade så att uppslagen ser bra ut som helhet.
Här är fem sidor.


Flera sidor finns på min icke mobilanpassade hemsida www.lanterna.nu