”Pangea” – Associationer till namnet, relaterande teckningar och drömmar

I boken Pangea – Andarnas hus finns denna innehållspunkt, där jag, så gott jag kan, förklarar namnet.
Jag utgår från ritblockssidan där ”Pangea – Andarnas hus” för första gång finns nerskrivet som en tänkt boktitel. I teckningarna finns undermedvetet uttryckt vad som ligger i det. Ett stycke ur Jesaja har spelat in och fruktbarhet är också en del av det.

Teckning som hör till förklaringen. Jag hade just satt nya plantor i jord.


Intryck från serien Tatueringar i världen, som gått på Kunskapskanalen, skall ha påverkat. Särskilt avsnittet Mexiko och Nord-Dakota, där vi bl.a. möter konstnären och aktivisten Stephanie Big-Eagle.
Ett stycke:

Tatuerarna i serien vill finna tillbaka ett ursprungligare sätt att tänka och leva. Jag tror det är mycket ur det som ”Pangea” dykt upp för mig, som en symbol för något ursprungligt.
Jag har också tagit intryck av vad Joseph Campbell talar om i serien Mytens makt, vilket ju också är mycket om naturfolk.
När jag skrivit ”Åskfågel” t.v. [på en teckning], bredvid Pangea – Andarnas hus (och under Jesaja), så är det associationen till Stephanie Big-Eagle som väckts. (Engelskans ”bird” för tjej samtidigt.)
Att Pangea – Andarnas hus låter som det kunde vara en förening har spelat in. (Jag har även gjort en fantasigrej, tänkt till outofthisworld.design, där en förening med det namnet finns.) Jag har alltså fantiserat och lekt lite med sådana tankar. Stephanie Big-Eagle kämpar för ursprungsbefolkningar över hela världen. Det är bl.a. en sådan förening jag också tänkt på. – Eller en för alla religioner.
Även om jag förstås inte skulle kunna göra något sådant, så har associationen påverkat några teckningar och ett par drömmar.Avslutningsvis i avsnittet jag rubricerat som ”Pangea” – Associationer till namnet, finns två drömmar. Den ena har jag indexerat som ”I min faders hus finns många rum.”
Jag har inte vetat varför jag fick impulsen att rita en stav, men det var igen ”Pangea Andarnas Hus”. (Från 2/4. Se sidan 35! [Stycket ovanför.])

Här är en dröm från 13/4 -21, som knyter an till det samma:

Drömde jättevidlyftigt att var på ett stort område som helt var vigd åt olika religiösa aktiviteter. Det var tjockt med folk. I grupper och runt. (Område över flera kilometer med religiösa aktiviteter. Allt möjligt. Stor öppen slätt.) Det var en klippkant med rök (eller dimma), där folk kastade sig ut för att kunna flyga. Inte helt klart att det gick. En stor som biblioteksbyggnad. Jättestor. Den var nästan helt vigd åt Hills teckningar. [P.S. Carl Fredrik Hill.] De fanns i kanter längs golv, på väggarna överallt. Många under restaurering. Och ute stora slätter med folk strömmande till för att göra religiöst… – vad det nu var som gick just där då. En som gurupojke – ung man – lidande ansiktsuttryck.
Referens: Jag tänkte massa på hur jag skall kunna motivera titeln Pangea – Andarnas
hus, i går. Tänkte i detalj på boken. Att vill börja. Tänkt i dag: Titta igenom block. Referens: Om heliga byggnader, religion, Ganges på tv. [P.S. Serien som gått på Kunskapskanalen heter Våra heliga platser.] Massa människor som deltog i t.ex. vitmålning och dekor av buddhistiskt tempel. Eller lertäckning av religiös byggnad i Afrika. Dessa stora aktiviteter som samlade alla människor. Referens: Har tänkt att kunde skriva att alla människor, jorden runt, sedan tusentals år, trott på en andevärld. Att det bara är vi som är det abnorma undantaget pga. hur vi är skilda från naturen.

Det var en klippkant med rök (eller dimma), där folk kastade sig ut för att kunna flyga.


Vid ”Om heliga byggnader” har jag också skrivit till: Många ”andarnas hus”, som jag tänkte. ”I min faders hus finns många rum.” [Johannes 14:2]
Det var så det även kunde vara humbuggrejer. Som på tv – jag tyckte – men området var gigantiskt över slätt, och ruggigt med folk. Som särskild tid och plats, som på tv. Bara större och vidlyftigare.

Jag har ett tag haft framme en bok med konst av Carl Fredrik Hill och Edvard Munch. (Från två utställningar, 1987 – 1988: C F Hill – ”Det sannas hjärta” och E Munch – ”Kunsten er ens hjerteblod”) Här finns många av Hills teckningar från då han var på mentalsjukhus. Det är till stor del religiösa motiv. En viss teckning har gett ”biblioteksbyggnaden” vigd år Hills konst i drömmen. Titel: Pelarbyggnad (Altaren för konstnärens verk) En kista ligger på pelarbyggnadens platta tak.
Hills bilder i boken har också inspirerat teckningen över.
En teckning till som kommit utifrån hans religiösa motiv finns på sidan 59!P.S. Den nämnda andra teckningen utifrån Hills motiv finns under Förklaringen till ”Andeblomma”. Se den här: I ramen februari 2019