Ett bra exempel på teckningar där mycket kopplats undermedvetet.

Ur Out of This World – Teckningar, drömmar, det undermedvetna.

Förklaringen till teckningarna på nästa sida, ur Track A-dagbok 8:

 

                          

 

…Då jag gjorde huvudet på den blinde undrade jag själv över hur jag modellerade det. Jag gjorde ju inte hår. Efter att jag gjort bilden såg jag att Jesus omedvetet fått mitt leende. Jag fick nu en ”anklagelsetanke”: ”Har jag gjort mig själv leende medan jag kletar till någon?” Det var inte det. Lite senare kom jag på att detta undermedvetet kopplats till mina erfarenheter av att ”sätta på små lerbitar”, nämligen keramikskulpturerna jag gjort på Ord, Bild, Drama. Så det visar hur jag njöt av att skulptera, senast 2001.

 


Resten av förklaringen:
Jag gjorde teckningen bredvid på kvällen medan jag lyssnade på Radioheads senaste. Bilden är väldigt intressant i hur saker kopplats undermedvetet på ritblockssidan. [Miniatyren överst.] Ovanför finns bibelillustrationen på nästa sida. Till vänster om den finns kvällsklotter med hur Pi utvecklat könsorgan och onanerar. (”stör ej”) Men jag har inte haft tanke på att det inverkat förrän ett tag senare. Då jag gjorde pinnhanden tänkte jag att det var influerat av surrealistiska bilder jag sett i en konstbok jag bläddrat i de enaste dagarna. Det var det också. Inspirationen kommer från ett bokuppslag med två målningar av Giorgio de Chirico: The Song of Love, som har en hängande plasthandske, och en som heter ungefär En dags gåta (El enigma de un dia.), där en skulptur av en mansfigur sträcker ut handen liknande (inte lika högt) som på teckningen. Jag såg detta i boken senare. Det var också senare som jag upptäckte den uppenbara kopplingen till bibelillustrationen: Utsänd till en damm. Handen som visar mot den heliglysande jättekönsorgansplantan. En ”damm”. Koppling här till Pi-klottret.
Det är en teckning med en livssida och, till vänster, en dödssida. Utan att tänka på det har jag ritat en sorts kista t.v. ”Damen” i svart och vitt uppstod av slump. Som med formen som står upp fick jag bara för mig att rita en symmetrisk linje igen.


Tillbaka till innehållspunkterna.

Förordet till Out of This World – Teckningar, drömmar, det undermedvetna.