Den ”bakersta guden”

Innehållspunkt i En krans andeblommor.


Dröm från 10/4 -22:
Drömde två drömmar. I den senare frågade jag en, som var kines, tror jag – liten – om vilken gud som låg bakom den och den. Den ”bakersta”, som beskrivet av Joseph Campbell. Den vars dröm är universum. (← Han var bakom han på Lotusbladet.) [Hinduism.] Men kinesen uttryckte det som att jag redan visste det. Som jag hade en särskild insikt, och den/det fanns i mig.
En tredje person var med. Referens: Tänkte på samedrömmen
 [I Pangea – Andarnas hus.] och läste Matteus, där Jesus korsfästs.