Exempel på en av mina teckningar till ett möjligt CD-omslag.

Sedan mina teckningar är små skulle de gå att ha på CD-omslag. Här är två enkla designvarianter till den tänkta gruppen Whispers album, Amber (bärnsten).