Ytterligare tidiga stigmabilder (”livsbilder”). Krisen. Konstfack och Högskolan i Karlstad.

Ur Out of This World – Teckningar, drömmar, det undermedvetna.

Detta följer efter bibelillustrationen som finns sist på länken Dröm om Robert med soundtrack: Let me stand beside your fire.

Sedan jag tecknat Jesu förföljare svarta och honom vit, associerar illustrationen till bilden nedanför. (Se sidan 71!)

 

 

Ytterligare ”stigmabilder”.

Detta är en av en handfull bilder jag kallat ”livsbilder”, förde de säger mera på djupet. De uttrycker min autism och ångest. P.g.a. smärtan har jag haft ”förträngningsmekanismer” till de. Den bredvid har jag
”avfärdat” förde jag tecknat mig själv vit. Den på nästa sida gav jag bort till en vän.

 

 

Bilden är, liksom den på förra sidan, gjord då jag var kring nitton. Ca 1985.
Jag var ihop med en engelsk tjej då jag 1986 gick på konstfack i Oslo.

 

 

Detaljen bredvid är från då. Hon hade den på sin jacka. Jag mobbades på skolan och slutade vid jul. Än värre gungflykris följde.
1989 – 1991 gick jag på Högskolan i Karlstad. På nästa sida finns en teckning från då. Jag mobbades med osynliggörning och annan förnedrande behandling. Fick mina sömnproblem här.

Teckningen är gjord 1989, då jag gick på Högskolan i Karlstad.
Jag har haft mejlkontakt med autistiska Jen Birch, som skrivit boken Congratulations! It’s Asperger Syndrome. Hon skrev om den:
”I feel that it captures that sort of ”undefined,” non-person, a person who does not know who he or she is – that feeling that I used to have (before diagnosis).”
Att få diagnosen sent innebär en omtumlande, men nödvändig och positiv omdefiniering av vem man är. Jag var också en gåta för mig själv innan.


Tillbaka till innehållspunkterna.

Förordet till Out of This World – Teckningar, drömmar, det undermedvetna.