Två teckningar utifrån Johannesevangeliet

Innehållspunkt i boken Pangea – Andarnas hus.

Två teckningar som undermedvetet kommit ur Johannes 15:

Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.

Bilden bredvid är från 2016. Över har det blivit en ”T-planta” som beskär.