Samedröm


Innehållspunkt i boken Pangea – Andarnas hus.

Från 22/8 2019:
Drömde speciellt. Det var som att jag ville ”skryta” med att jag kunde typ gå in i ett annat, djupare tillstånd, men det var i formen av att jag sa att jag kunde gå in i en sames mun. Två samer var där. (Tror andra var med.) Och man såg rakt in i samens jättemun, att det fortsatte inåt där.

[Streck mot] Munnen.
Som grottlandskap, fast munfärg.

Sedan hade jag gjort det. In i honom, in i landskapet. Jag tror det var en ung sametjej. En ung tjej, som behövde få nåt bundet fast där inne.
Det var två grå strängar (som snöre – senor?) som jag band fast i nåt där inne i samen. Frågan om fick till det.


Referens: Det var inslag på 3SAT med jojk, och de sa att samer jojkade för personer och då levde sig helt in i personen. Två samedöttrar var med. (kvinna med 2 döttrar) Jag tyckte den ena log lite spefullt över jojken. Kanske har det [i drömmen] blivit till att den unga inte riktigt har rötterna och behövde bindas fast ini samen. [P.S. Detta motsvarar ju stämbanden.]
Referens: Tänkt om jag skulle höra mera ihop med t.ex. samer.
Jag har stark inlevelse.

Vidare därifrån har jag skrivit om en punktlista från samen Ol-Johán Sikkus föreläsning Dekolonisering av Sápmi, som jag hade sett på UR. Jag har skrivit att jag tänkt på att lägga listan på min hemsida, vilket jag senare gjort.
Starkt understruket har jag skrivit till: Naturen
På hemsidan har jag länkat till Ol-Johán Sikkus föreläsning och skrivit att jag sparat listan – en föreläsningsslide – sedan jag tycker den är klockren.
Se punkterna nedanför!Naturfilosofi

Urfolkens/samernas naturfilosofi

– Människan en del av naturen
– Naturen besjälad
– Naturen bestämmer
– Tiden som medspelare

Industrivärldens naturfilosofi

– Människan tillhör inte naturen
– Naturen som objekt
– Exploateras eller skyddas
– Tiden som begränsning