Baksidestexten till Robert Jäppinens texter

Robert kallade sig inte först och främst konstnär, utan forskare. Han vigde livet åt att kämpa för fred.
Jag har här tillrättalagt hans texter.

Från länken Forskningsmetod på Roberts hemsida:

Det andra, näst viktigaste arbetet – december månad 1941: – anhållen av tyskarna – första två dagarna vid förhör: misshandel och psykisk tortyr – förlorade hörseln på vänstra örat under 1½ år – en vecka senare: flykt från koncentrationslägret – på skogsvägen efter flykten gav jag löfte till livet: – om tyskarna inte får
tag i mig igen, och jag lever ett långt liv, skall jag ta reda på om rädslan är genetisk/ärvd eller påtvingad genom uppfostran och miljö – metoden skulle vara densamma som när jag som liten låtsades sova – vid den tidpunkten var min uppfattning att krigen berodde på rädsla hos människorna – att det är så har utvecklingen bekräftat – […]
– Alla mina aktioner i Göteborg, räknat från nyårsafton 1950 (min första ”happening”) har varit mina hemliga metoder i min forskning. – Ingen kände till att det var frågan om en forskning.