Att komma fram till en ”egen stil”

Innehållspunkt i En krans andeblommor.

Dröm från 11/6 -22:
Drömde massa inte minns. Det var en 40 cm hög grej som var Hundertwasser halshuggen. Som på nåt sätt ändå ”fungerade” – kanske. Vi – en grupp – hade gjort nån räddningsaktion. Räddat djur? Uträttat nåt bra. Var i rum med två kvinnor, den ena målade. Hon sa nåt om ”egen stil”, som jag kunde bekräfta att var rätt. Om man följer det som känns naturligt för en kommer man fram till eget uttryckssätt – stil. Jag sa/bekräftade det, som jag vore konstlärare – kunnig. Hennes målning var estetiskt finstämd ljus och påminde om Miró.
P.S. En referens jag skrivit ner är en intervju med Hundertwasser, som jag nyss hade lagt till i en spellista på min YouTube-kanal. (Halshuggning associerar till Johannes döparen.)
Dessutom hade jag sett en dokumentär om Matisse där han hade sagt något liknande. Ungefär att om man följer det som känns naturligt för en så är man på ”rätt väg”.P.S. Jag har inte skrivit närmre om det i boken, men det är ganska logiskt att Hundertwasser i drömmen sammanblandats med Johannes döparen, sedan han i boken med hans grafik kallas för en profet, och hans textstycken är lika religiösa påbud.